top of page

Tarımsal Eğitimin 168.Yılı

Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Değerli Fakülte Dekanları, Daire Müdürlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkan ve Temsilcileri, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Basınımızın Güzide Temsilcileri, Tarımsal eğitimimizin 168. yılını kutladığımız bu anlamlı törene hepiniz hoşgeldiniz.Bugün 168. yılını kutladığımız tarımsal eğitimimiz, mesleki ve teknik anlamda ilk olarak İstanbul Yeşilköy Ziraat Talimhanesi Okulu’nda 10 Ocak 1846’da başlamıştır. Bu okul aynı zamanda fiilen öğretime başlayan ilk mesleki ve teknik öğretim kurumudur. Müteakiben 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmış ve değişik illerde Ziraat Mektepleri kurulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, Ülkemizde 30’a yakın Ziraat Fakültesi bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 1994 yılında açılan Ziraat Fakültemiz, bugün itibariyle 9 bölüm, 117 öğretim elemanı ile 1286 lisans, 555 yüksek lisans ve 50 doktora öğrencisi olmak üzere yaklaşık 2000 öğrencimize eğitim hizmeti sunmaktadır. Toplamda bugüne kadar 1673 mezun vermiş olan fakültemiz, aynı zamanda Atabey MYO başta olmak üzere tarım proğramına sahip diğer meslek yüksek okullarımıza da öğretim elemanı desteği vermektedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve DPT gibi saygın kuruluşlardan önemli sayıda projeler alan fakültemiz, TÜBİTAK öğrenci projelerinde de liderliğini sürdürmüştür. Bölgemize ve sektöre karşı sorumluluklarımızın da farkında olduğumuzun bir göstergesi olarak, tarımsal uygulama ve araştırma merkezimizin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra bitki ve toprak analizleri, bitki hastalıkları tanı hizmetleri, rasyon hazırlama ve yem analizleri, arazi toplulaştırma ve haritalama hizmetleri, süt sağım makinalarının test ve kontrol hizmetleri, bilimsel ya da üretime dönük proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri gibi konularda hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Ayrıca bu yıl Tarım Kulübü öğrencilerimizin de girişimleri ile IV. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi “Toprağa Uzanan Genç Eller” sloganı ile 24-26 Nisan 2004 tarihinde Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilecektir. Fakültemiz ve Tarım Kulübümüz tarafından organize edilecek olan bu kongreye 23 farklı üniversiteden katılımlar olacaktır. Bu başarılı girişimlerinden dolayı Tarım kulübümüze, ayrıca bugün bizlere final sınavlarının arasında bu güzel gösteriyi hazırlayıp sunan tiyatro kulübü öğrencilerimize tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.Değerli konuklar, lkemiz bugün tarımsal üretim değeri açısından dünyanın 7. büyük gücü konumundadır. Ülkemizde ekonomik değere sahip 150 farklı tarımsal ürün yetiştirilmekte ve 177 farklı ülkeye ürünlerimiz ihraç edilmektedir. Bu noktaya ulaşmamızda hiç kuşku yok ki tarımsal eğitimin katkısı büyükolmuştur. Artık çağımızda ülkeler ve bölgeler arası kıyasıya rekabette üniversiteler ve bilim kuruluşları en önemli unsurlardır. Tarımsal eğitimimizde elde edilen ilerlemelere rağmen elbette sorunlarımız da mevcuttur. Bunlar arasında Bologna sürecine entegrasyonda yaşanan sorunlar, yabancı dil eğitiminin istenildiği şekliyle başarılamamış olması ve müfredat olarak piyasayla istenen bütünlüğün sağlanamamış olması gibi konular sıralanabilir. Bunlarla birlikte ziraatfakültelerimizin son yıllarda tercih edilen fakülteler arasında eski yerini tekrar almaya başladığını görmek de bizler için bir mutluluk kaynağı olmuştur. Buolumlu tablonun ortaya çıkmasında tarım sektöründeki canlanma, entansif tarımmodelinin ve bilimsel tarımın yaygınlaşması ve buna bağlı olarak ziraat mühendislerine olan istihdam talebinin artması etkili olmuştur.Bilindiği gibi üniversiteler en yüksek düzeyde bilgi üreten kurumlardır. Ancak bir üniversite bilginin yanında kanaatimce hangi meslek olursa olsun mensuplarına entelektüel bir duruş da kazandırmalıdır. Bir düşünürün ifade ettiği şekliyle “Bir insan büyük bir okula niçin gider? Bir insan büyük bir okula bilginin de ötesinde bir şeyler almak için, bazı sanatları ve alışkanlıkları kazanmak için gider. Özen gösterme alışkanlığı için, kendini anlatma sanatı için, bir anda yeni bir entellektüel konuma gelebilmek sanatı için, başkasının ne düşündüğünü anlayabilme ve saygı duyabilme sanatı için, görüşlerinizin onaylanmamasına ve reddedilmesine katlanabilme alışkanlığı için, medeni bir şekilde olumlu ya da olumsuz görüş bildirebilme sanatı için, en küçük ayrıntılara dikkat edebilme alışkanlığı için, zevklerini geliştirmek için, ayırt edebilmek için, hepsinden önemlisi insan büyük bir okula kendisini tanımak için gider.” Tam da bu noktada ilk ziraat mektebimizde okutulan dersler arasında “hikmet” dersinin bulunma sebebi sanırım bugün daha iyi anlaşılmaktadır.Değerli katılımcılar, biz bir aileyiz ve doğal olarak ailemize geçtiğimiz bir yıl içerisinde yeni katılımlar olduğu gibi ayrılanlar da oldu. Ben yeni katılan arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, ayrılanlara da gittikleri kurumlarda ve bundan sonraki yaşamlarında başarı ve mutluluklar diliyorum. Ayrıca kurumumuzun düzeni ve başarısı için ter döken tüm akademik ve idari personelimize buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm tarım ve eğitim camiasının Tarımsal Eğitimin 168. Yılını kutluyor, saygılar sunuyorum.

bottom of page